• 搜索:
 • 爱看美文网:打造最干净唯美网络美文阅读社区!
  当前位置: 首页 > 诗词 > 古词风韵 > 正文

  古风(胡关铙风沙)拼音版

  作者:工业中华来源:时间:2019-03-09 04:28:21
  古風(胡關铙風沙)拼音版作者:李白朝代:唐朝古風(胡關铙風沙)原文:胡關铙風沙,蕭索竟終古。木落秋草黃,登高望戎虜。荒城空大漠,邊邑無遺堵。白骨橫千霜,嵯峨蔽榛莽。借問誰陵虐?天驕毒威武。赫怒我聖皇,勞師事鼙鼓。陽和變殺氣,發卒騷中土。三十六萬人,哀哀淚如雨。且悲就行役,安得營農圃?不見征戍兒,豈知關山苦?李牧今不在,邊人飼豺虎。古風(胡關铙風沙)拼音版:hú guān náo fēng shā ,xiāo suǒ jìng zhōng gǔ 。mù luò qiū cǎo huáng ,dēng gāo wàng róng lǔ 。huāng chéng kōng dà mò ,biān yì wú yí dǔ 。bái gǔ héng qiān shuāng ,cuó é bì zhēn mǎng 。jiè wèn shuí líng nuè ?tiān jiāo dú wēi wǔ 。hè nù wǒ shèng huáng ,láo shī shì pí gǔ 。yáng hé biàn shā qì ,fā zú sāo zhōng tǔ 。sān shí liù wàn rén ,āi āi lèi rú yǔ 。qiě bēi jiù háng yì ,ān dé yíng nóng pǔ ?bú jiàn zhēng shù ér ,qǐ zhī guān shān kǔ ?lǐ mù jīn bú zài ,biān rén sì chái hǔ 。
  ※提示:拼音爲程序生成,因此多音字的拼音可能不準确。

  李白的詩詞大全 李白的代表作 寫過的詩詞

  《西施 / 詠苎蘿山》 《南陵别兒童入京》 《白雲歌送劉十六歸山》 《峨眉山月歌》 《在水軍宴韋司馬樓船觀妓》 《雪讒詩贈友人》 《寄當塗趙少府炎》 《梁園吟》 《尋雍尊師隐居》 《王右軍》 《魯郡東石門送杜二甫》 《下途歸石門舊居》 《登敬亭北二小山餘時送客逢崔侍禦并登此地》 《泛沔州城南郎官湖》 《代贈遠》 《與諸公送陳郎将歸衡陽》 《杜陵絕句》 《與周剛清溪玉鏡潭宴别(潭在秋浦桃樹陂下餘新名此潭)》 《登仙》 《送蔡山人》 《鳳吹笙曲(一作鳳笙篇送别)》 《玉壺吟》 《代寄情,楚詞體》 《聽蜀僧濬彈琴 / 聽蜀僧浚彈琴》 《江夏贈韋南陵冰》 《古風(燕昭延郭隗)》 《登廣武古戰場懷古》 《塞下曲六首·其一》 《魯郡堯祠送張十四遊河北》 《千裏思(思歸但長嗟)》 《代别情人》 《結客少年場行》 《白鸠辭》 《遊泰山六首》 《五松山送殷淑》 《秋下荊門》 《春日遊羅敷潭》 《白胡桃》 《九月十日即事》 《題瓜州新河,餞族叔舍人贲》 《登敬亭山南望懷古贈窦主簿》 《觀魚潭》 《古風(秦皇掃六合)》 《出妓金陵子呈盧六四首》 《題随州紫陽先生壁》 《懷仙歌》 《夜泊黃山聞殷十四吳吟》 《别中都明府兄》 《與史郎中欽聽黃鶴樓上吹笛 / 黃鶴樓聞笛》 《勞勞亭歌(在江甯縣南十五裏古送别之所,一名臨滄觀)》 《博平鄭太守自廬山千裏相尋入江夏北市門見訪…立馬贈别》 《日夕山中忽然有懷》 《月夜金陵懷古》 《送楊少府赴選》 《經亂離後天恩流夜郎憶舊遊書懷贈江夏韋太守良宰》 《楚江黃龍矶南宴楊執戟治樓》 《相逢行》 《贈新平少年》 《春日歸山,寄孟浩然》 《送梁公昌從信安北征》 《烏夜啼》 《君馬黃》 《贈闾丘宿松》 《古風(鹹陽二三月)》 《夜泛洞庭,尋裴侍禦清酌》 《獻從叔當塗宰陽冰》 《王昭君二首》 《九月十日即事》 《贈丹陽橫山周處士惟長》 《(七言古詩)結襪子》 《秋山寄衛尉張卿及王征君》 《塞下曲六首(五月天山雪)》 《樹中草(鳥銜野田草)》 《送賀賓客歸越》 《遊泰山六首》 《登瓦官閣》 《感時留别從兄徐王延年、從弟延陵》 《遠别離(蒼梧山崩湘水絕)》 《贈崔秋浦三首》 《勞勞亭》 《金陵酒肆留别》 《江夏行》 《從軍行(從軍玉門道)》 《東魯門泛舟二首》 《春夜洛城聞笛 / 春夜洛陽城聞笛》 《答族侄僧中孚贈玉泉仙人掌茶》 《永王東巡歌十一首(試借君王玉馬鞭)》 《九日龍山飲》 《采蓮曲(若耶溪傍采蓮女)》 《玉真仙人詞》 《贈曆陽褚司馬(時此公爲稚子舞,故作是詩)》 《夜坐吟》 《送魯郡劉長史遷弘農長史》 《古風(醜女來效颦)》 《見野草中有曰白頭翁者》 《清平樂(一名憶蘿月)》 《日出行 / 日出入行》 《月下獨酌四首·其一》 《懼讒(雙花競春芳)》 《勞勞亭》

  李白簡介

  李白(701─762),字太白,號青蓮居士,祖籍隴西成紀(今甘肅省天水縣附近)。先世于隋末流徙中亞。李白即生于中亞的碎葉城(今吉爾吉斯斯坦境内)。五歲時随其父遷居綿州彰明縣(今四川省江油縣)的青蓮鄉。早年在蜀中就學漫遊。青年時期,開始漫遊全國各地。天寶初,因道士吳筠的推薦,應诏赴長安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊禮遇。但因權貴不容,不久即遭讒去職,長期遊曆。天寶十四年(755)安史之亂起,他隐居廬山,但仍密切注視着國家和人民的命摺a釁⒓佑劳趵瞽U幕府。永王兵敗被殺,李白坐系浔陽獄,第二年長流夜郎,途中遇赦。晚年飄泊于武昌、浔陽、宣城等地。代宗寶應元年(762)病死于其族叔當塗縣令李陽冰處。縱觀李白一生,其思想是比較複雜的。儒家、道家、縱橫家、遊俠思想對他都有影響。他企羨神仙,向往隐逸,可是又不願「一朝飛騰爲方丈蓬萊之人」,而要「申管晏之談,值弁踔g,奮其智能,願爲輔弼,使寰區大定,海縣清一」(《代壽山答孟少府移文書》)。他有着遠大的政治抱負,但又不願走科舉的道路。他想通過隐居,求仙獲取聲望,從而在名人薦舉下,受到皇帝征召重用,以便實現「濟蒼生」、「安社稷」的理想,然後功成身退。詩人就是在這一思想指導下度過狂放而又坎坷的一生。李白存詩九百九十多首。這些詩歌,或以奔放的激情表達對理想政治的熱烈追求,對建功立業的渴望;或以犀利的筆鋒揭露政治集團的荒淫腐朽;或以善描的畫筆點染祖國壯麗的山河。他的詩篇,無論五言七言,無論古體近體,無不别具風格,具有強烈的浪漫主義色彩。有《李太白集》。北宋初年,人們發現《菩薩蠻》「平林漠漠煙如織」和《憶秦娥》「秦娥夢斷秦樓月」兩詞,又尊他爲詞的始祖。有人懷疑那是後人所托,至今聚訟紛纭。其實,李白的樂府詩,當時已被之管弦,就是詞的濫觞了。至于曆來被稱爲「百代詞曲之祖」的這兩首詞,格調高絕,氣象闊大,如果不屬于李白,又算作誰的作品爲好呢? 古风(胡关铙风沙)拼音版作者:李白朝代:唐朝古风(胡关铙风沙)原文:胡关铙风沙,萧索竟终古。木落秋草黄,登高望戎虏。荒城空大漠,边邑无遗堵。白骨横千霜,嵯峨蔽榛莽。借问谁陵虐?天骄毒威武。赫怒我圣皇,劳师事鼙鼓。阳和变杀气,发卒骚中土。三十六万人,哀哀泪如雨。且悲就行役,安得营农圃?不见征戍儿,岂知关山苦?李牧今不在,边人饲豺虎。古风(胡关铙风沙)拼音版:hú guān náo fēng shā ,xiāo suǒ jìng zhōng gǔ 。mù luò qiū cǎo huáng ,dēng gāo wàng róng lǔ 。huāng chéng kōng dà mò ,biān yì wú yí dǔ 。bái gǔ héng qiān shuāng ,cuó é bì zhēn mǎng 。jiè wèn shuí líng nuè ?tiān jiāo dú wēi wǔ 。hè nù wǒ shèng huáng ,láo shī shì pí gǔ 。yáng hé biàn shā qì ,fā zú sāo zhōng tǔ 。sān shí liù wàn rén ,āi āi lèi rú yǔ 。qiě bēi jiù háng yì ,ān dé yíng nóng pǔ ?bú jiàn zhēng shù ér ,qǐ zhī guān shān kǔ ?lǐ mù jīn bú zài ,biān rén sì chái hǔ 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

  《西施 / 咏苎萝山》 《南陵别儿童入京》 《白云歌送刘十六归山》 《峨眉山月歌》 《在水军宴韦司马楼船观妓》 《雪谗诗赠友人》 《寄当涂赵少府炎》 《梁园吟》 《寻雍尊师隐居》 《王右军》 《鲁郡东石门送杜二甫》 《下途归石门旧居》 《登敬亭北二小山余时送客逢崔侍御并登此地》 《泛沔州城南郎官湖》 《代赠远》 《与诸公送陈郎将归衡阳》 《杜陵绝句》 《与周刚清溪玉镜潭宴别(潭在秋浦桃树陂下余新名此潭)》 《登仙》 《送蔡山人》 《凤吹笙曲(一作凤笙篇送别)》 《玉壶吟》 《代寄情,楚词体》 《听蜀僧濬弹琴 / 听蜀僧浚弹琴》 《江夏赠韦南陵冰》 《古风(燕昭延郭隗)》 《登广武古战场怀古》 《塞下曲六首·其一》 《鲁郡尧祠送张十四游河北》 《千里思(思归但长嗟)》 《代别情人》 《结客少年场行》 《白鸠辞》 《游泰山六首》 《五松山送殷淑》 《秋下荆门》 《春日游罗敷潭》 《白胡桃》 《九月十日即事》 《题瓜州新河,饯族叔舍人贲》 《登敬亭山南望怀古赠窦主簿》 《观鱼潭》 《古风(秦皇扫六合)》 《出妓金陵子呈卢六四首》 《题随州紫阳先生壁》 《怀仙歌》 《夜泊黄山闻殷十四吴吟》 《别中都明府兄》 《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛 / 黄鹤楼闻笛》 《劳劳亭歌(在江宁县南十五里古送别之所,一名临沧观)》 《博平郑太守自庐山千里相寻入江夏北市门见访…立马赠别》 《日夕山中忽然有怀》 《月夜金陵怀古》 《送杨少府赴选》 《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》 《楚江黄龙矶南宴杨执戟治楼》 《相逢行》 《赠新平少年》 《春日归山,寄孟浩然》 《送梁公昌从信安北征》 《乌夜啼》 《君马黄》 《赠闾丘宿松》 《古风(咸阳二三月)》 《夜泛洞庭,寻裴侍御清酌》 《献从叔当涂宰阳冰》 《王昭君二首》 《九月十日即事》 《赠丹阳横山周处士惟长》 《(七言古诗)结袜子》 《秋山寄卫尉张卿及王征君》 《塞下曲六首(五月天山雪)》 《树中草(鸟衔野田草)》 《送贺宾客归越》 《游泰山六首》 《登瓦官阁》 《感时留别从兄徐王延年、从弟延陵》 《远别离(苍梧山崩湘水绝)》 《赠崔秋浦三首》 《劳劳亭》 《金陵酒肆留别》 《江夏行》 《从军行(从军玉门道)》 《东鲁门泛舟二首》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》 《永王东巡歌十一首(试借君王玉马鞭)》 《九日龙山饮》 《采莲曲(若耶溪傍采莲女)》 《玉真仙人词》 《赠历阳褚司马(时此公为稚子舞,故作是诗)》 《夜坐吟》 《送鲁郡刘长史迁弘农长史》 《古风(丑女来效颦)》 《见野草中有曰白头翁者》 《清平乐(一名忆萝月)》 《日出行 / 日出入行》 《月下独酌四首·其一》 《惧谗(双花竞春芳)》 《劳劳亭》

  李白简介

  李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民的命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
   标签:

   阅读感言

   所有关于古风(胡关铙风沙)拼音版的感言