• 搜索:
 • 爱看美文网:打造最干净唯美网络美文阅读社区!
  当前位置: 首页 > 诗词 > 古词风韵 > 正文

  短歌行拼音版

  作者:起源空间来源:时间:2019-03-09 04:28:08
  短歌行拼音版作者:李白朝代:唐朝短歌行原文:白日何短短!百年苦易滿。蒼穹浩茫茫,萬劫太極長。麻姑垂兩鬓,一半已成霜。天公見玉女,大笑億千場。吾欲攬六龍,回車挂扶桑。北鬥酌美酒,勸龍各一觞。富貴非所願,爲人駐流光。短歌行拼音版:bái rì hé duǎn duǎn !bǎi nián kǔ yì mǎn 。cāng qióng hào máng máng ,wàn jié tài jí zhǎng 。má gū chuí liǎng bìn ,yī bàn yǐ chéng shuāng 。tiān gōng jiàn yù nǚ ,dà xiào yì qiān chǎng 。wú yù lǎn liù lóng ,huí chē guà fú sāng 。běi dòu zhuó měi jiǔ ,quàn lóng gè yī shāng 。fù guì fēi suǒ yuàn ,wéi rén zhù liú guāng 。
  ※提示:拼音爲程序生成,因此多音字的拼音可能不準确。

  李白的詩詞大全 李白的代表作 寫過的詩詞

  《遊南陽清泠泉》 《贈臨洺縣令皓弟(時被訟停官)》 《枯魚過河泣》 《嘲魯儒》 《自漢陽病酒歸,寄王明府》 《遊水西簡鄭明府》 《楊叛兒》 《行路難·其二》 《送友人》 《送别得書字》 《送二季之江東》 《金門答蘇秀才》 《春夜洛城聞笛 / 春夜洛陽城聞笛》 《改九子山爲九華山聯句》 《送楊燕之東魯》 《邺中贈王大(一作邺中王大勸入高鳳石門山幽居)》 《俠客行》 《行路難·其一》 《遠别離》 《長相思二首》 《魯郡東石門送杜二甫》 《遊溧陽北湖亭望瓦屋山懷古贈同旅 / 贈孟浩然》 《琴曲歌辭。雙燕離》 《萬憤詞投魏郎中》 《少年行三首·其三》 《與謝良輔遊泾川陵岩寺》 《夜泊黃山聞殷十四吳吟》 《下途歸石門舊居》 《謝公亭·蓋謝脁範雲之所遊》 《白馬篇》 《長幹行·妾發初覆額》 《寄東魯二稚子》 《日出行 / 日出入行》 《舞曲歌辭。白鸠辭》 《早秋單父南樓酬窦公衡》 《登太白峰》 《玉壺吟》 《系尋陽,上崔相渙三首》 《同族侄評事黯遊昌禅師山池二首》 《送郄昂谪巴中》 《覽鏡書懷》 《遊南陽清泠泉》 《贈王判官,時餘歸隐,居廬山屏風疊》 《與夏十二登嶽陽樓》 《朝下過盧郎中叙舊遊》 《古風(西上蓮花山)》 《望九華贈青陽韋仲堪》 《送友人》 《長相思三首·其二》 《送郄昂谪巴中》 《送窦司馬貶宜春》 《夜别張五》 《送張舍人之江東》 《巫山枕障》 《陪宋中丞武昌夜飲懷古》 《宴陶家亭子》 《紫藤樹》 《送裴十八圖南歸嵩山二首》 《廣陵贈别》 《邯鄲才人嫁爲厮養卒婦》 《經亂離後天恩流夜郎憶舊遊書懷贈江夏韋太守良宰》 《落日憶山中》 《贈從兄襄陽少府皓》 《答王十二寒夜獨酌有懷》 《月下獨酌四首》 《贈曆陽褚司馬(時此公爲稚子舞,故作是詩)》 《怨情》 《夜宿山寺》 《早發白帝城 / 白帝下江陵》 《俠客行》 《太原早秋》 《贈韋秘書子春二首》 《博平鄭太守自廬山千裏相尋入江夏北市門見訪…立馬贈别》 《姑孰十詠。慈姥竹》 《鞠歌行(玉不自言如桃李)》 《酬談少府》 《江夏别宋之悌》 《在水軍宴贈幕府諸侍禦》 《答王十二寒夜獨酌有懷》 《邯鄲南亭觀妓》 《望廬山瀑布》 《宿白鹭洲,寄楊江甯》 《望夫石》 《贈易秀才》 《雜曲歌辭。前有一尊酒行二首》 《聞丹丘子于城北營石門幽居中有高鳳遺迹仆離群…以寄之》 《金陵白楊十字巷》 《贈錢征君少陽》 《宿巫山下》 《扶風豪士歌》 《上清寶鼎詩(前見《東觀馀論》,後見《王直方詩話》)》 《烏栖曲》 《遊洞庭湖五首·其二》 《子夜吳歌·秋歌》 《與夏十二登嶽陽樓》 《玉壺吟》 《三五七言 / 秋風詞》 《古風·其十九》 《淮海對雪贈傅霭》 《夜下征虜亭》

  李白簡介

  李白(701─762),字太白,號青蓮居士,祖籍隴西成紀(今甘肅省天水縣附近)。先世于隋末流徙中亞。李白即生于中亞的碎葉城(今吉爾吉斯斯坦境内)。五歲時随其父遷居綿州彰明縣(今四川省江油縣)的青蓮鄉。早年在蜀中就學漫遊。青年時期,開始漫遊全國各地。天寶初,因道士吳筠的推薦,應诏赴長安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊禮遇。但因權貴不容,不久即遭讒去職,長期遊曆。天寶十四年(755)安史之亂起,他隐居廬山,但仍密切注視着國家和人民的命摺a釁⒓佑劳趵瞽U幕府。永王兵敗被殺,李白坐系浔陽獄,第二年長流夜郎,途中遇赦。晚年飄泊于武昌、浔陽、宣城等地。代宗寶應元年(762)病死于其族叔當塗縣令李陽冰處。縱觀李白一生,其思想是比較複雜的。儒家、道家、縱橫家、遊俠思想對他都有影響。他企羨神仙,向往隐逸,可是又不願「一朝飛騰爲方丈蓬萊之人」,而要「申管晏之談,值弁踔g,奮其智能,願爲輔弼,使寰區大定,海縣清一」(《代壽山答孟少府移文書》)。他有着遠大的政治抱負,但又不願走科舉的道路。他想通過隐居,求仙獲取聲望,從而在名人薦舉下,受到皇帝征召重用,以便實現「濟蒼生」、「安社稷」的理想,然後功成身退。詩人就是在這一思想指導下度過狂放而又坎坷的一生。李白存詩九百九十多首。這些詩歌,或以奔放的激情表達對理想政治的熱烈追求,對建功立業的渴望;或以犀利的筆鋒揭露政治集團的荒淫腐朽;或以善描的畫筆點染祖國壯麗的山河。他的詩篇,無論五言七言,無論古體近體,無不别具風格,具有強烈的浪漫主義色彩。有《李太白集》。北宋初年,人們發現《菩薩蠻》「平林漠漠煙如織」和《憶秦娥》「秦娥夢斷秦樓月」兩詞,又尊他爲詞的始祖。有人懷疑那是後人所托,至今聚訟紛纭。其實,李白的樂府詩,當時已被之管弦,就是詞的濫觞了。至于曆來被稱爲「百代詞曲之祖」的這兩首詞,格調高絕,氣象闊大,如果不屬于李白,又算作誰的作品爲好呢? 短歌行拼音版作者:李白朝代:唐朝短歌行原文:白日何短短!百年苦易满。苍穹浩茫茫,万劫太极长。麻姑垂两鬓,一半已成霜。天公见玉女,大笑亿千场。吾欲揽六龙,回车挂扶桑。北斗酌美酒,劝龙各一觞。富贵非所愿,为人驻流光。短歌行拼音版:bái rì hé duǎn duǎn !bǎi nián kǔ yì mǎn 。cāng qióng hào máng máng ,wàn jié tài jí zhǎng 。má gū chuí liǎng bìn ,yī bàn yǐ chéng shuāng 。tiān gōng jiàn yù nǚ ,dà xiào yì qiān chǎng 。wú yù lǎn liù lóng ,huí chē guà fú sāng 。běi dòu zhuó měi jiǔ ,quàn lóng gè yī shāng 。fù guì fēi suǒ yuàn ,wéi rén zhù liú guāng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

  《游南阳清泠泉》 《赠临洺县令皓弟(时被讼停官)》 《枯鱼过河泣》 《嘲鲁儒》 《自汉阳病酒归,寄王明府》 《游水西简郑明府》 《杨叛儿》 《行路难·其二》 《送友人》 《送别得书字》 《送二季之江东》 《金门答苏秀才》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《改九子山为九华山联句》 《送杨燕之东鲁》 《邺中赠王大(一作邺中王大劝入高凤石门山幽居)》 《侠客行》 《行路难·其一》 《远别离》 《长相思二首》 《鲁郡东石门送杜二甫》 《游溧阳北湖亭望瓦屋山怀古赠同旅 / 赠孟浩然》 《琴曲歌辞。双燕离》 《万愤词投魏郎中》 《少年行三首·其三》 《与谢良辅游泾川陵岩寺》 《夜泊黄山闻殷十四吴吟》 《下途归石门旧居》 《谢公亭·盖谢脁范云之所游》 《白马篇》 《长干行·妾发初覆额》 《寄东鲁二稚子》 《日出行 / 日出入行》 《舞曲歌辞。白鸠辞》 《早秋单父南楼酬窦公衡》 《登太白峰》 《玉壶吟》 《系寻阳,上崔相涣三首》 《同族侄评事黯游昌禅师山池二首》 《送郄昂谪巴中》 《览镜书怀》 《游南阳清泠泉》 《赠王判官,时余归隐,居庐山屏风叠》 《与夏十二登岳阳楼》 《朝下过卢郎中叙旧游》 《古风(西上莲花山)》 《望九华赠青阳韦仲堪》 《送友人》 《长相思三首·其二》 《送郄昂谪巴中》 《送窦司马贬宜春》 《夜别张五》 《送张舍人之江东》 《巫山枕障》 《陪宋中丞武昌夜饮怀古》 《宴陶家亭子》 《紫藤树》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《广陵赠别》 《邯郸才人嫁为厮养卒妇》 《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》 《落日忆山中》 《赠从兄襄阳少府皓》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《月下独酌四首》 《赠历阳褚司马(时此公为稚子舞,故作是诗)》 《怨情》 《夜宿山寺》 《早发白帝城 / 白帝下江陵》 《侠客行》 《太原早秋》 《赠韦秘书子春二首》 《博平郑太守自庐山千里相寻入江夏北市门见访…立马赠别》 《姑孰十咏。慈姥竹》 《鞠歌行(玉不自言如桃李)》 《酬谈少府》 《江夏别宋之悌》 《在水军宴赠幕府诸侍御》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《邯郸南亭观妓》 《望庐山瀑布》 《宿白鹭洲,寄杨江宁》 《望夫石》 《赠易秀才》 《杂曲歌辞。前有一尊酒行二首》 《闻丹丘子于城北营石门幽居中有高凤遗迹仆离群…以寄之》 《金陵白杨十字巷》 《赠钱征君少阳》 《宿巫山下》 《扶风豪士歌》 《上清宝鼎诗(前见《东观馀论》,后见《王直方诗话》)》 《乌栖曲》 《游洞庭湖五首·其二》 《子夜吴歌·秋歌》 《与夏十二登岳阳楼》 《玉壶吟》 《三五七言 / 秋风词》 《古风·其十九》 《淮海对雪赠傅霭》 《夜下征虏亭》

  李白简介

  李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民的命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
   标签:

   阅读感言

   所有关于短歌行拼音版的感言