• 搜索:
 • 爱看美文网:打造最干净唯美网络美文阅读社区!
  当前位置: 首页 > 诗词 > 古词风韵 > 正文

  灞陵行送别拼音版

  作者:戮神残箫来源:时间:2019-03-09 04:27:48
  灞陵行送别拼音版作者:李白朝代:唐朝灞陵行送别原文:送君灞陵亭,灞水流浩浩。上有無花之古樹,下有傷心之春草。我向秦人問路岐,雲是王粲南登之古道。古道連綿走西京,紫阙落日浮雲生。正當今夕斷腸處,骊歌愁絕不忍聽。灞陵行送别拼音版:sòng jun1 bà líng tíng ,bà shuǐ liú hào hào 。shàng yǒu wú huā zhī gǔ shù ,xià yǒu shāng xīn zhī chūn cǎo 。wǒ xiàng qín rén wèn lù qí ,yún shì wáng càn nán dēng zhī gǔ dào 。gǔ dào lián mián zǒu xī jīng ,zǐ què luò rì fú yún shēng 。zhèng dāng jīn xī duàn cháng chù ,lí gē chóu jué bú rěn tīng 。
  ※提示:拼音爲程序生成,因此多音字的拼音可能不準确。

  李白的詩詞大全 李白的代表作 寫過的詩詞

  《長相思三首·其二》 《流夜郎聞酺不預》 《古風(大雅久不作)》 《(七言古詩)結襪子》 《宿五松山下荀媪家》 《相逢行》 《憶秦娥(箫聲咽)》 《江南春懷》 《估客行》 《春怨(白馬金羁遼海東)》 《短歌行》 《月下獨酌四首·其一》 《夏日山中》 《送範山人歸太山》 《東山吟》 《舍利弗》 《别内赴征三首》 《月下獨酌四首》 《姑孰十詠》 《客中行 / 客中作》 《與賈至舍人于龍興寺剪落梧桐枝望灉湖》 《庭前晚花開》 《上李邕》 《自代内贈》 《茔禅師房觀山海圖》 《江夏送張丞》 《宿五松山下荀媪家》 《送李青歸南葉陽川》 《秋登宣城謝眺北樓》 《留别廣陵諸公(一作留别邯鄲故人)》 《與夏十二登嶽陽樓》 《折楊柳》 《行路難·其二》 《侍從宜春苑奉诏賦龍池柳色初青聽新莺百啭歌》 《長幹行·妾發初覆額》 《醉題王漢陽廳》 《發白馬》 《鳴雁行》 《靜夜思》 《蘇台覽古》 《春夜洛城聞笛 / 春夜洛陽城聞笛》 《早秋單父南樓酬窦公衡》 《入彭蠡經松門觀石鏡緬懷謝康樂題詩書遊覽之志》 《贈宣城趙太守悅》 《夜泛洞庭,尋裴侍禦清酌》 《夢遊天姥吟留别 / 别東魯諸公》 《登巴陵開元寺西閣,贈衡嶽僧方外》 《飛龍引二首·其一》 《題東谿公幽居》 《魯郡堯祠送吳五之琅琊》 《妾薄命》 《猛虎行》 《當塗趙炎少府粉圖山水歌》 《送殷淑三首》 《秋下荊門》 《夕霁杜陵登樓,寄韋繇》 《送别得書字》 《江夏贈韋南陵冰》 《上元夫人》 《贈華州王司士》 《陌上贈美人(一作小放歌行)》 《泾川送族弟錞》 《宴陶家亭子》 《将進酒》 《古風(一百四十年)》 《洛陽陌》 《詠桂》 《鹦鹉洲》 《贈友人三首》 《魯郡東石門送杜二甫》 《初出金門,尋王侍禦不遇,詠壁上鹦鹉》 《天台曉望》 《菩薩蠻(平林漠漠煙如織)》 《烏夜啼》 《詠鄰女東窗海石榴》 《姑孰十詠。牛渚矶》 《江上秋懷》 《别儲邕之剡中》 《留别王司馬嵩》 《行路難(金樽清酒鬥十千)》 《早春寄王漢陽》 《千裏思》 《陽春歌》 《拟古》 《九日登巴陵置酒望洞庭水軍》 《遊洞庭湖五首·其二》 《對酒憶賀監二首》 《君子有所思行》 《江夏贈韋南陵冰》 《峨眉山月歌》 《折荷有贈》 《豫章行(胡風吹代馬)》 《北上行》 《姑孰十詠。望夫山》 《同族弟金城尉叔卿燭照山水壁畫歌》 《留别王司馬嵩》 《以詩代書答元丹丘》 《楊叛兒》 《三五七言 / 秋風詞》 《秋浦歌十七首》

  李白簡介

  李白(701─762),字太白,號青蓮居士,祖籍隴西成紀(今甘肅省天水縣附近)。先世于隋末流徙中亞。李白即生于中亞的碎葉城(今吉爾吉斯斯坦境内)。五歲時随其父遷居綿州彰明縣(今四川省江油縣)的青蓮鄉。早年在蜀中就學漫遊。青年時期,開始漫遊全國各地。天寶初,因道士吳筠的推薦,應诏赴長安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊禮遇。但因權貴不容,不久即遭讒去職,長期遊曆。天寶十四年(755)安史之亂起,他隐居廬山,但仍密切注視着國家和人民的命摺a釁⒓佑劳趵瞽U幕府。永王兵敗被殺,李白坐系浔陽獄,第二年長流夜郎,途中遇赦。晚年飄泊于武昌、浔陽、宣城等地。代宗寶應元年(762)病死于其族叔當塗縣令李陽冰處。縱觀李白一生,其思想是比較複雜的。儒家、道家、縱橫家、遊俠思想對他都有影響。他企羨神仙,向往隐逸,可是又不願「一朝飛騰爲方丈蓬萊之人」,而要「申管晏之談,值弁踔g,奮其智能,願爲輔弼,使寰區大定,海縣清一」(《代壽山答孟少府移文書》)。他有着遠大的政治抱負,但又不願走科舉的道路。他想通過隐居,求仙獲取聲望,從而在名人薦舉下,受到皇帝征召重用,以便實現「濟蒼生」、「安社稷」的理想,然後功成身退。詩人就是在這一思想指導下度過狂放而又坎坷的一生。李白存詩九百九十多首。這些詩歌,或以奔放的激情表達對理想政治的熱烈追求,對建功立業的渴望;或以犀利的筆鋒揭露政治集團的荒淫腐朽;或以善描的畫筆點染祖國壯麗的山河。他的詩篇,無論五言七言,無論古體近體,無不别具風格,具有強烈的浪漫主義色彩。有《李太白集》。北宋初年,人們發現《菩薩蠻》「平林漠漠煙如織」和《憶秦娥》「秦娥夢斷秦樓月」兩詞,又尊他爲詞的始祖。有人懷疑那是後人所托,至今聚訟紛纭。其實,李白的樂府詩,當時已被之管弦,就是詞的濫觞了。至于曆來被稱爲「百代詞曲之祖」的這兩首詞,格調高絕,氣象闊大,如果不屬于李白,又算作誰的作品爲好呢? 灞陵行送别拼音版作者:李白朝代:唐朝灞陵行送别原文:送君灞陵亭,灞水流浩浩。上有无花之古树,下有伤心之春草。我向秦人问路岐,云是王粲南登之古道。古道连绵走西京,紫阙落日浮云生。正当今夕断肠处,骊歌愁绝不忍听。灞陵行送别拼音版:sòng jun1 bà líng tíng ,bà shuǐ liú hào hào 。shàng yǒu wú huā zhī gǔ shù ,xià yǒu shāng xīn zhī chūn cǎo 。wǒ xiàng qín rén wèn lù qí ,yún shì wáng càn nán dēng zhī gǔ dào 。gǔ dào lián mián zǒu xī jīng ,zǐ què luò rì fú yún shēng 。zhèng dāng jīn xī duàn cháng chù ,lí gē chóu jué bú rěn tīng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

  《长相思三首·其二》 《流夜郎闻酺不预》 《古风(大雅久不作)》 《(七言古诗)结袜子》 《宿五松山下荀媪家》 《相逢行》 《忆秦娥(箫声咽)》 《江南春怀》 《估客行》 《春怨(白马金羁辽海东)》 《短歌行》 《月下独酌四首·其一》 《夏日山中》 《送范山人归太山》 《东山吟》 《舍利弗》 《别内赴征三首》 《月下独酌四首》 《姑孰十咏》 《客中行 / 客中作》 《与贾至舍人于龙兴寺剪落梧桐枝望灉湖》 《庭前晚花开》 《上李邕》 《自代内赠》 《茔禅师房观山海图》 《江夏送张丞》 《宿五松山下荀媪家》 《送李青归南叶阳川》 《秋登宣城谢眺北楼》 《留别广陵诸公(一作留别邯郸故人)》 《与夏十二登岳阳楼》 《折杨柳》 《行路难·其二》 《侍从宜春苑奉诏赋龙池柳色初青听新莺百啭歌》 《长干行·妾发初覆额》 《醉题王汉阳厅》 《发白马》 《鸣雁行》 《静夜思》 《苏台览古》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《早秋单父南楼酬窦公衡》 《入彭蠡经松门观石镜缅怀谢康乐题诗书游览之志》 《赠宣城赵太守悦》 《夜泛洞庭,寻裴侍御清酌》 《梦游天姥吟留别 / 别东鲁诸公》 《登巴陵开元寺西阁,赠衡岳僧方外》 《飞龙引二首·其一》 《题东谿公幽居》 《鲁郡尧祠送吴五之琅琊》 《妾薄命》 《猛虎行》 《当涂赵炎少府粉图山水歌》 《送殷淑三首》 《秋下荆门》 《夕霁杜陵登楼,寄韦繇》 《送别得书字》 《江夏赠韦南陵冰》 《上元夫人》 《赠华州王司士》 《陌上赠美人(一作小放歌行)》 《泾川送族弟錞》 《宴陶家亭子》 《将进酒》 《古风(一百四十年)》 《洛阳陌》 《咏桂》 《鹦鹉洲》 《赠友人三首》 《鲁郡东石门送杜二甫》 《初出金门,寻王侍御不遇,咏壁上鹦鹉》 《天台晓望》 《菩萨蛮(平林漠漠烟如织)》 《乌夜啼》 《咏邻女东窗海石榴》 《姑孰十咏。牛渚矶》 《江上秋怀》 《别储邕之剡中》 《留别王司马嵩》 《行路难(金樽清酒斗十千)》 《早春寄王汉阳》 《千里思》 《阳春歌》 《拟古》 《九日登巴陵置酒望洞庭水军》 《游洞庭湖五首·其二》 《对酒忆贺监二首》 《君子有所思行》 《江夏赠韦南陵冰》 《峨眉山月歌》 《折荷有赠》 《豫章行(胡风吹代马)》 《北上行》 《姑孰十咏。望夫山》 《同族弟金城尉叔卿烛照山水壁画歌》 《留别王司马嵩》 《以诗代书答元丹丘》 《杨叛儿》 《三五七言 / 秋风词》 《秋浦歌十七首》

  李白简介

  李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民的命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
   标签:

   阅读感言

   所有关于灞陵行送别拼音版的感言