• 搜索:
 • 爱看美文网:打造最干净唯美网络美文阅读社区!
  当前位置: 首页 > 诗词 > 古词风韵 > 正文

  李都尉古剑拼音版

  作者:逆天狂少来源:时间:2019-03-09 04:27:38
  李都尉古劍拼音版作者:白居易朝代:唐朝李都尉古劍原文:古劍寒黯黯,鑄來幾千秋。白光納日月,紫氣排鬥牛。有客借一觀,愛之不敢求。湛然玉匣中,秋水澄不流。至寶有本性,精剛無與俦。可使寸寸折,不能繞指柔。願快直士心,将斷佞臣頭。不願報小怨,夜半刺私仇。勸君慎所用,無作神兵羞。李都尉古劍拼音版:gǔ jiàn hán àn àn ,zhù lái jǐ qiān qiū 。bái guāng nà rì yuè ,zǐ qì pái dòu niú 。yǒu kè jiè yī guān ,ài zhī bú gǎn qiú 。zhàn rán yù xiá zhōng ,qiū shuǐ chéng bú liú 。zhì bǎo yǒu běn xìng ,jīng gāng wú yǔ chóu 。kě shǐ cùn cùn shé ,bú néng rào zhǐ róu 。yuàn kuài zhí shì xīn ,jiāng duàn nìng chén tóu 。bú yuàn bào xiǎo yuàn ,yè bàn cì sī chóu 。quàn jun1 shèn suǒ yòng ,wú zuò shén bīng xiū 。
  ※提示:拼音爲程序生成,因此多音字的拼音可能不準确。

  白居易的詩詞大全 白居易的代表作 寫過的詩詞

  《春村》 《對酒閑吟,贈同老者》 《憶洛下故園(時淮汝寇戎未滅)》 《與夢得沽酒閑飲且約後期》 《和楊尚書罷相後夏日遊永安水亭兼招本曹楊侍郎同行》 《酬裴相公題興化小池見招長句》 《惜栯李花》 《獨樹浦雨夜寄李六郎中》 《空閨怨》 《聽李士良琵琶(人各賦二十八字)》 《戲問牛司徒》 《齋戒滿夜,戲招夢得》 《酬張十八訪宿見贈(自此後詩爲贊善大夫時所作)》 《洛橋寒食日作十韻》 《看采蓮》 《寄江南兄弟》 《對新家醞玩自種花》 《秦中吟十首。輕肥(一作江南旱)》 《感時》 《三謠。素屏謠》 《九年十一月二十一日感事而作(其日獨遊香山寺)》 《登西樓憶行簡》 《攜酒往朗之莊居同飲》 《題贈平泉韋征君拾遺》 《勤政樓西老柳》 《天宮閣早春》 《初冬早起寄夢得》 《在家出家》 《馬墜強出,贈同座》 《旱熱二首》 《問諸親友》 《渭村酬李二十見寄》 《崔侍禦以孩子三日示其所生詩見示因以二絕句和之》 《洛下諸客就宅相送,偶題西亭》 《薔薇花一叢獨死,不知其故,因有是篇》 《寄微之三首》 《贈薛濤(見張爲主客圖)》 《酬令公雪中見贈,訝不與夢得同相訪》 《司天台-引古以儆今也》 《楊柳枝(一樹春風千萬枝)》 《酬和元九東川路詩十二首。嘉陵夜有懷二首》 《紅線毯》 《對琴待月》 《南賓郡齋即事,寄楊萬州》 《吾廬》 《客中月》 《揀貢橘書情》 《中書連直,寒食不歸,因懷元九》 《醉贈劉二十八使君》 《讀莊子》 《早春憶遊思黯南莊,因寄長句》 《送王十八歸山,寄題仙遊寺》 《初喪崔兒報微之晦叔》 《元九以綠絲布白輕褣見寄制成衣服以詩報知》 《新歲贈夢得》 《彭蠡湖晚歸》 《初除主客郎中知制诰與王十一李七元九…同宿話舊感懷》 《對酒五首》 《晚池泛舟,遇景成詠,贈呂處士》 《池上幽境》 《和微之四月一日作》 《春來頻與李二賓客郭外同遊,因贈長句》 《山中問月》 《贈别宣上人》 《望江州》 《狂歌詞》 《題崔使君新樓》 《過裴令公宅二絕句》 《題牛相公歸仁裏宅新成小灘》 《和微之詩二十三首。和寄問劉、白》 《别韋蘇州》 《酬和元九東川路詩十二首。江上笛》 《池鶴八絕句。鶴答鸢》 《勸酒(以下見《文苑英華》)》 《微之到通州日授館未安見塵壁間有數行字讀之…因酬長句》 《春眠》 《竹樓宿》 《答馬侍禦見贈》 《離别難》 《問楊瓊》 《長齋月滿寄思黯》 《喜裴濤使君攜詩見訪,醉中戲贈》 《戲醉客》 《憶微之》 《陵園妾-憐幽閉也(一作托幽閉,喻被讒遭黜也)》 《江南谪居十韻》 《戲贈李十三判官》 《采蓮曲》 《客路感秋,寄明準上人》 《故衫》 《山中獨吟》 《山泉煎茶有懷》 《同友人尋澗花》 《贈楊秘書巨源》 《中書夜直夢忠州》 《百煉鏡-辨皇王鑒也》 《予與微之老而無子發于言歎著在詩篇今年冬各有一子…嘲》 《病中答招飲者》 《夢得相過援琴命酒因彈秋思偶詠所懷兼寄繼之待價二相府》 《水堂醉卧問杜三十一》

  白居易簡介

  白居易(772─846),字樂天,晚年號香山居士。祖籍太原(今屬山西),後遷居下鄧邽(今陝西渭南縣)。早年家境貧困,對社會生活及人民疾苦,有較多地接觸和了解。唐德宗貞元十六年(800)中進士,授秘書省校書郎。唐憲宗元和年間任左拾遺及左贊善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平盧節度使李師道派人制死,白居易因上表急請嚴緝兇手,得罪權貴,貶爲江州司馬,後移忠州刺史。唐穆宗長慶初年任杭州刺史,曾積極興修水利,築堤防洪,洩引湖水,灌溉田畝千頃,成績卓著。唐敬宗寶曆元年(825)改任蘇州刺史,後官至刑部尚書。唐武宗會昌六年(846)卒,終年七十五歲。著有《白氏長慶集》七十一卷。在文學上,他與元稹同爲新樂府邉拥某珜д吆椭袌裕鲝垺肝恼潞蠣憰r而著,歌詩合爲事而作」,反對「嘲風雪,弄花草」而别無寄托的作品。其諷谕詩《秦中吟》、《新樂府》,廣泛尖銳地揭露了當時政治上的黑暗,抨擊了現實中的流弊,表現了愛憎分明的進步傾向。除諷谕詩外,長篇叙事詩《長恨歌》,《琵琶行》也獨具特色,爲千古絕唱。白詩語言通俗,深入湷觯揭鬃匀唬宦兜褡梁奂!F湓娍坍嬋宋铮蜗篚r明,以情動人,具有很高的藝術造詣。晚年寄情山水,也寫過一些小詞。贈劉禹錫詩雲: 「古歌舊曲君休聽, 聽取新詞《楊柳枝》」,可見他曾自度一些新詞。其中《花非花》一首,頗具朦胧之美,後世詞人如歐陽修、張先、楊慎,都極爲贊賞。

  李都尉古剑拼音版作者:白居易朝代:唐朝李都尉古剑原文:古剑寒黯黯,铸来几千秋。白光纳日月,紫气排斗牛。有客借一观,爱之不敢求。湛然玉匣中,秋水澄不流。至宝有本性,精刚无与俦。可使寸寸折,不能绕指柔。愿快直士心,将断佞臣头。不愿报小怨,夜半刺私仇。劝君慎所用,无作神兵羞。李都尉古剑拼音版:gǔ jiàn hán àn àn ,zhù lái jǐ qiān qiū 。bái guāng nà rì yuè ,zǐ qì pái dòu niú 。yǒu kè jiè yī guān ,ài zhī bú gǎn qiú 。zhàn rán yù xiá zhōng ,qiū shuǐ chéng bú liú 。zhì bǎo yǒu běn xìng ,jīng gāng wú yǔ chóu 。kě shǐ cùn cùn shé ,bú néng rào zhǐ róu 。yuàn kuài zhí shì xīn ,jiāng duàn nìng chén tóu 。bú yuàn bào xiǎo yuàn ,yè bàn cì sī chóu 。quàn jun1 shèn suǒ yòng ,wú zuò shén bīng xiū 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  白居易的诗词大全 白居易的代表作 写过的诗词

  《春村》 《对酒闲吟,赠同老者》 《忆洛下故园(时淮汝寇戎未灭)》 《与梦得沽酒闲饮且约后期》 《和杨尚书罢相后夏日游永安水亭兼招本曹杨侍郎同行》 《酬裴相公题兴化小池见招长句》 《惜栯李花》 《独树浦雨夜寄李六郎中》 《空闺怨》 《听李士良琵琶(人各赋二十八字)》 《戏问牛司徒》 《斋戒满夜,戏招梦得》 《酬张十八访宿见赠(自此后诗为赞善大夫时所作)》 《洛桥寒食日作十韵》 《看采莲》 《寄江南兄弟》 《对新家酝玩自种花》 《秦中吟十首。轻肥(一作江南旱)》 《感时》 《三谣。素屏谣》 《九年十一月二十一日感事而作(其日独游香山寺)》 《登西楼忆行简》 《携酒往朗之庄居同饮》 《题赠平泉韦征君拾遗》 《勤政楼西老柳》 《天宫阁早春》 《初冬早起寄梦得》 《在家出家》 《马坠强出,赠同座》 《旱热二首》 《问诸亲友》 《渭村酬李二十见寄》 《崔侍御以孩子三日示其所生诗见示因以二绝句和之》 《洛下诸客就宅相送,偶题西亭》 《蔷薇花一丛独死,不知其故,因有是篇》 《寄微之三首》 《赠薛涛(见张为主客图)》 《酬令公雪中见赠,讶不与梦得同相访》 《司天台-引古以儆今也》 《杨柳枝(一树春风千万枝)》 《酬和元九东川路诗十二首。嘉陵夜有怀二首》 《红线毯》 《对琴待月》 《南宾郡斋即事,寄杨万州》 《吾庐》 《客中月》 《拣贡橘书情》 《中书连直,寒食不归,因怀元九》 《醉赠刘二十八使君》 《读庄子》 《早春忆游思黯南庄,因寄长句》 《送王十八归山,寄题仙游寺》 《初丧崔儿报微之晦叔》 《元九以绿丝布白轻褣见寄制成衣服以诗报知》 《新岁赠梦得》 《彭蠡湖晚归》 《初除主客郎中知制诰与王十一李七元九…同宿话旧感怀》 《对酒五首》 《晚池泛舟,遇景成咏,赠吕处士》 《池上幽境》 《和微之四月一日作》 《春来频与李二宾客郭外同游,因赠长句》 《山中问月》 《赠别宣上人》 《望江州》 《狂歌词》 《题崔使君新楼》 《过裴令公宅二绝句》 《题牛相公归仁里宅新成小滩》 《和微之诗二十三首。和寄问刘、白》 《别韦苏州》 《酬和元九东川路诗十二首。江上笛》 《池鹤八绝句。鹤答鸢》 《劝酒(以下见《文苑英华》)》 《微之到通州日授馆未安见尘壁间有数行字读之…因酬长句》 《春眠》 《竹楼宿》 《答马侍御见赠》 《离别难》 《问杨琼》 《长斋月满寄思黯》 《喜裴涛使君携诗见访,醉中戏赠》 《戏醉客》 《忆微之》 《陵园妾-怜幽闭也(一作托幽闭,喻被谗遭黜也)》 《江南谪居十韵》 《戏赠李十三判官》 《采莲曲》 《客路感秋,寄明准上人》 《故衫》 《山中独吟》 《山泉煎茶有怀》 《同友人寻涧花》 《赠杨秘书巨源》 《中书夜直梦忠州》 《百炼镜-辨皇王鉴也》 《予与微之老而无子发于言叹著在诗篇今年冬各有一子…嘲》 《病中答招饮者》 《梦得相过援琴命酒因弹秋思偶咏所怀兼寄继之待价二相府》 《水堂醉卧问杜三十一》

  白居易简介

  白居易(772─846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原(今属山西),后迁居下邓邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活及人民疾苦,有较多地接触和了解。唐德宗贞元十六年(800)中进士,授秘书省校书郎。唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人制死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移忠州刺史。唐穆宗长庆初年任杭州刺史,曾积极兴修水利,筑堤防洪,泄引湖水,灌溉田亩千顷,成绩卓著。唐敬宗宝历元年(825)改任苏州刺史,后官至刑部尚书。唐武宗会昌六年(846)卒,终年七十五岁。著有《白氏长庆集》七十一卷。在文学上,他与元稹同为新乐府运动的倡导者和中坚,主张「文章合为时而著,歌诗合为事而作」,反对「嘲风雪,弄花草」而别无寄托的作品。其讽谕诗《秦中吟》、《新乐府》,广泛尖锐地揭露了当时政治上的黑暗,抨击了现实中的流弊,表现了爱憎分明的进步倾向。除讽谕诗外,长篇叙事诗《长恨歌》,《琵琶行》也独具特色,为千古绝唱。白诗语言通俗,深入浅出,平易自然,不露雕琢痕迹。其诗刻画人物,形象鲜明,以情动人,具有很高的艺术造诣。晚年寄情山水,也写过一些小词。赠刘禹锡诗云: 「古歌旧曲君休听, 听取新词《杨柳枝》」,可见他曾自度一些新词。其中《花非花》一首,颇具朦胧之美,后世词人如欧阳修、张先、杨慎,都极为赞赏。

   标签:

   阅读感言

   所有关于李都尉古剑拼音版的感言